Nastupi Nastupi
06.01.2016 20:00

Biljana Srbljanović: "Tuđe srce", pozorišna premijera

SARTR, Sarajevo Bosnia & Herzegovina

Režija: Dino Mustafić
Muzika: Damir Imamović
Produkcija: Art Hub Platform
SARTR

NEWSLETTER