Nastupi Nastupi
07.03.2015 00:00

Derviš Sušić: "Teferič" - pozorišna premijera

Sarajevo Bosnia & Herzegovina

režija: Aleš Kurt
muzika: Damir Imamović
Kamerni teatar 55

NEWSLETTER