Nastupi Nastupi
08.09.2023 22:00

"Sin pustinje" Ahmeda Burića na FIAT-u u Podgorici!

FIAT - Festival alternativnog teatra - Podgorica Montenegro

feat. Damir Imamović, Toni Kitanovski, Ivan Mihajlović

NEWSLETTER