Izdanja Izdanja
2010

DAMIR IMAMOVIĆ: “DAMIR IMAMOVIĆ”

Pjesme:

1. Ostavljen sam već odavno (Zaim Imamović/Muhamed Mešanović Hamić)
2. Nemoj druže
3. Kradem ti se
4. Popio sam ženino prstenje
5. Dva se draga (trad./Damir Imamović)
6. Majka Muju mladog oženila
7. Koliko je širom svijeta
8. Prosi Ajku (Derviš Kurtović/Emina Zečaj)
9. Sarajevo na visoku gledu
10. Na Obhodži prema Bakijama

Impresum:

Vokal/gitara/aranžmani: Damir Imamović
Miks: Eric Bajramović
Mastering: Adrian von Ripka, Bauer Studios, Ludwigsburg
Producent: Edin Zubčević
Fotografija za naslovnicu: Amer Kapetanović
Dizajn omota: Goran Lizdek / Communis
Datum prvog objavljivanja: april 2010.

NEWSLETTER