Izdanja Izdanja
2011

DAMIR IMAMOVIĆ: “SVRZINA KUĆA”

Drugi Damirov solo CD objavio je sarajevski iTM. CD je snimljen tokom četiri koncerta održana u Svrzinoj kući u Sarajevu 27.-og i 28.-og jula 2011.

Pjesme:

Put putuje Latif-aga
Imam jednu želju
Oj, vesela veselice
Salko Jelku u sejmene mami
Pod Tuzlom se zeleni meraja
Ima l’ jada k’o kad akšam pada
Al Amira Al Andaluciyya (Munir Bashir)- Snijeg pade na behar na voće
Aj, bejturane
Ko ti skide sa grla đerdane (Aleksa Šantić/Jovan Popović)
Hvalila se Šarića kaduna
Žute dunje
Služim cara
Mujo’s in the mood for love (Damir Imamović) - Mujo kuje
Impresum:

Vokal/gitara/aranžmani: Damir Imamović
Snimao: Dobrivoje Milijanović
Miks: Jan Erik Kongshaug, Rainbow Studio, Oslo, Norway
Producent: Damir Imamović
Fotografija: Amer Kapetanović i Imrana Kapetanović
Dizajn omota: Goran Lizdek
Datum prvog objavljivanja: oktobar 2011.

NEWSLETTER