Izdanja Izdanja
2008

DAMIR IMAMOVIĆ TRIO: “ABRAŠEVIĆ LIVE”

Drugi CD Damir Imamović Trija snimljen je tokom tri koncerta koja su održana 8.-og,
9.-og i 10.-og novembra 2007. u OKC "Abrašević" u Mostaru.

Pjesme:

1. Summertime (Heyward-Gershwin/Gershwin)/ Teško meni jadnoj u Saraj'vu samoj
2. Da sam ptica (Mustafa Mujezinović/Jovica Petković)
3. Rado, kćeri Rado
4. Ja se pitam
5. Okreni se niz đul-bašču
6. Aj, gdje si dragi
7. Sjećaš li se kad si lani (Musa Ćazim Ćatić/NN)
8. Evo srcu mom radosti
9. Sinoć sam ti Safo (Safet Kafedžić/Muhamed Mešanović Hamić)
10. Dva se draga (NN/Damir Imamović)
11. Kraj tanana šadrvana (Heinrich Heine/Antun Rubinstein)
12. Oj, međice, međice

Impresum:

Vokal/gitara: Damir Imamović
Kontrabas: Edvin Hadžić
Violina: Vanja Radoja
Aranžmani: Damir Imamović Trio
Snimao: Eric Bajramović
Mix: Jan Eric Kongshaug, Rainbow Studio, Oslo
Fotografije: Almin Zrno
Dizajn omota: Šejla Kamerić
Datum prvog objavljivanja: 2008.

NEWSLETTER