Izdanja Izdanja
2006

RAZNI IZVOĐAČI: “BENTBAŠA – BOSANSKA LJUBAVNA PJESMA”

CD Kompilacija (Goethe/Yaman) na kojoj se 2006. godine pojavila pjesma "Što li mi se Radobolja muti" koju je Damir snimio sa Vlatkom Stefanovskim.

NEWSLETTER